Trường Mẫu giáo Hoa Sen là trường có chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Hoa Sen xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 24 cháu/1 lớp với 2 cô giáo/lớp 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 65 cháu/2 lớp với 2 cô giáo/lớp 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 158 cháu/6 lớp với 2 cô giáo/lớp