Trường có tổng số là 18 phòng.

          Trong đó: phòng học: 09 phòng (Kiên cố 7, bán kiên cố 2)

                 Phòng chức năng: 09 phòng (07 phòng kiên cố, 02 phòng bán kiên cố)

                 Sân chơi: 01

          - Trang thiết bị ngoài trời có 10 loại.

          - Máy vi tính: 14 bộ (trong đó có 10 máy Kidsmart)

          - Đàn: 09 cây.

          - Ti vi: 8 cái.

          - Kệ để giày dép: 7 cái

          - Bảng quay: 9 cái

          - Ghế thể dục: 9 cái

          - Bụt bật thể dục: 9 cái

          - Tủ hồ sơ: 10 cái