Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 08 : 105
Năm 2019 : 1.431
 • Dương Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0949854527
 • Huỳnh Út Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0916266502
 • Nguyễn Thị Bảo Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939846040
 • Nguyễn Thị Bảo Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939846040
 • Huỳnh Thị Mỹ Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974499434
 • Dương Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng
  • Điện thoại:
   0855373255
 • Lê Bích Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0822520420
 • Nguyễn Thị Bảo Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0939846040
 • Lâm Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0834729937
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook